Wednesday, November 19, 2008

FORMAT LAPORAN BERTULIS LATIHAN ILMIAH

TAJUK

Nama pelajar

No pelajar


Pengenalan

{perenggan 1: penggunaan Internet dalam Pendidikan Islam/Pendidikan AlQuran. Disokong dengan satu sumber rujukan – dari kertas kerja seminar/jurnal}

{perenggan 2: kemahiran berfikir dalam pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam/AlQuran. Sumber rujukan dari sukatan pelajaran / buku teks yang digunakan.}.

{Perenggan 3 : perihalkan latar belakang pengajaran dan pembelajaran tajuk yang anda pilih}


Penyataan Masalah

{2-3 perenggan: Kemukakan penerangan berdasarkan maklumat yang diperolehi dari penilaian anda berdasarkan 9 kriteria standard pemikiran jumlah (nyatakan jumlah) laman-laman web yang berkaitan dengan tajuk anda. Buat ulasan/komen dari segi kelemahan sumber maklumat. Dan selepas itu kemukakan maklumat dalam bentuk jadual atau graf


Jadual

9 Kriteria

Peratus

Ulasan keseluruhan

K1 ??K2 ??K3 ??K4 ??K5 ??K6 ??K7 ??K8 ??K9 ??{Nyatakan jika ada laman-laman web yang mempunyai 80 peratus criteria yang dinyatakan dan beri alamat laman web sebagai contoh. }

{1 perenggan – menyatakan tujuan anda – untuk membangunkan laman web blog tentang tajuk anda yang mengambil kira 9 kriteria standard pemikiran}


Proses Pembangungan Web Blog

{1 -2 perenggan perenggan – perihalkan proses anda membangunkan laman web blog yang berkaitan dengan tajuk - tidak termasuk blog peribadi, latihan ilmiah dan penilaian web. }


Dapatan Kajian

Kemukakan dapatan kajian – yang merupakan screen capture (printscreen) web site dengan perenggan penjelasan.

Muka hadapan dan alamat blog tajuk

Kriteria 1:

Terangkan dan kemukakan satu contoh skrin yang mengandungi criteria 1

Kriteria 2:

Terangkan dan Kemukakan satu contoh skrin yang mengandungi criteria 2

Buat sehingga criteria 9


Perbincangan dan Cadangan Pengintegrasian dalam P&P

Jelaskan bagaimana anda boleh mengintegrasikan web blog untuk tajuk anda dalam pengajaran dan pembelajaran. Kemukakan set rancangan mengajar pengintegrasian tersebut. Termasuk nama-laman web lain yang boleh dijadikan sumber rujukan


Rumusan

{kemukakan 2-3 perenggan refleksi metakognitif yang anda lalui semasa – menilai laman-laman web berasaskan 9 standard pemikiran; proses pembangunan web blog dan penilaian anda terhadap web blog yang anda bangunkan – anda boleh mendapatkan maklumat ini dari web blog refleksi proses latihan ilmiah anda. Nyatakan peranan anda sebagai guru pelatih dan apakah wawasan anda dalam mengintegrasikan ICT dan kemahiran berfikir dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam dan AlQuran}


Rujukan:

Senaraikan rujukan

Nama pengarang. Tahun. Tajuk artikel/buku.


Daripada: Dr. Siti Fatimah Mohd Yassin


1 comment:

Za said...

laporan ni cmne nak buat??x paham sgt la...apa k1?k2?n else